منطقه خراسان شمالی
نشانی : بجنورد - ابتدای سایت اداری ارکان - جهاددانشگاهی خراسان شمالی - طبقه سوم - اتاق 307
تلفن : 3-2285752-0584
فکس: 2285751 -0584
مدیر خبرگزاری : احسان عباسی
پيشنهاد سوژه خبري به خبرگزاري دانشجويان ايران - ايسنا
Suggest your subject to ISNA
مخاطبان گرامی می توانید سوژه های پیشنهادی و اخبار و .... خود را در حوزه های
سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، هنری و ورزشی به این خبرگزاری ارسال کنید.
همچنین رویکرد خود را با ذکر دلایل طرح سوژه پیشنهادی یا طرح سوالات مورد نظر اعلام کنید .
پست الكترونيكي: